Projekti

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība īsteno projektus jeb labos darbus, kas:

- palīdz tapt Nacionālajai bibliotēkai un publiskajām bibliotēkām Latvijā par mūsdienīgiem izglītības un kultūras centriem;

- palīdz veidot Gaismas pili par nacionālo simbolu, kas ietver tautas dzīvesziņu un vērtības;

- veicina lasītprieku un zinātkāri;

- sekmē pozitīvu valsts attīstību un dara cilvēku dzīvi labāku.

 

Labdarības inicatīvas iespējams īstenot tikai ar Jūsu atbalstu un ziedojumiem. Pašlaik Biedrība īsteno projektus:

Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!

Iedvesmas bibliotēka

Grāmatu starts

Atbalsts LNB krājumam

 

Ar Jūsu atbalstu realizēti šādi projekti:

Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums "Mans XX gadsimts" un tikšanās ar rakstnieci Latvijas bibliotēkās

Izdevums "Nākotnei izlasāmi. Lavijas Nacionālā bibliotēka", "The Castle of Light. National Library of Latvia"

LNB Lasītavas bērniem pilnveide

Ceļojošā izstāde "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai"

Sarunu cikls "Stāsta otra puse"

Grāmata "The Glass Mountain"

Ceļojošā fotoizstāde "Gaismas pils un Gaismas tīkls"

Ceļojošā fotoizstāde "Latvijas mazās gaismas pilis"

"Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa"

Konkurss "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs"

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri