Ziedot

Vienīgi pateicoties ziedotājiem, Biedrībai ir iespēja īstenot daudzus labdarības projektus, kas palīdz Nacionālajai bibliotēkai un bibliotēkām Latvijas pilsētās un pagastos kļūt saturā un iespējās bagātākām.

 Aicinām Jūs ziedot Biedrības darba atbalstam, lai Biedrība arī turpmāk varētu īstenot uzsāktos un nākamos labos darbus! 

 

Jūsu ziedojumi palīdzēs:

 • turpināt projektu "Atbalsts LNB krājumam", lai Nacionālā bibliotēka varētu papildināt savu bagāto krājumu ar jaunāko un aktuālāko literatūru;
 • īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts", radīt bērnos lasītprieku, interesi par grāmatām un bibliotēkām;
 • izdot grāmatu "The Glass Mountain" - Raiņa lugas "Zelta zirgs" tulkojumu angļu valodā, ko papildinās nodaļas par Latvijas vēsturi, kultūru un Gaismas pili.

 

Ikviens ziedotājs var atstāt par sevi  nezūdošu liecību nākamajām paaudzēm un iemūžināt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu Gaismas pilī! Vairāk uzziniet sadaļā "Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!"!

 

Kā ziedot?

 • ieskaitot savu ziedojumu LNBAB bankas kontā:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, Reģ.Nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

 • LNB Atbalsta biedrībā - Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, M47. telpā
 • nosūtot ziedojumu čeku: LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048, Latvija

 

Nodokļu atlaides

LNB Atbalsta biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (2005. gada 1. augusta lēmums Nr. 337), kas ļauj uzņēmumiem un privātpersonām, kuri ziedo biedrībai, samazināt ienākumu nodokli. Par ziedojumu tiek uzskatīta naudas, mantas vai pakalpojuma nodošana Biedrībai, ja tai nav noteikts pienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli” ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi  85% no ziedojuma (naudas, mantas, pakalpojuma) vērtības Kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, uzņēmumam ir:

 • jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
 • deklarācija jāiesniedz VID;
 • uzņēmumam 5 gadus jāsaglabā dokumenti par ziedojuma veikšanu Biedrībai.

Privātpersonām saskaņā ar likumu" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas. Šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

 • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs;
 • deklarācija jāiesniedz VID;
 • privātpersonai 3 gadus jāsaglabā dokumenti par ziedojuma veikšanu Biedrībai.

Mūsu draugi un sadarbības partneri