Krāsošanas komplekts “Putni”

Maziem un lieliem krāsotājiem - abpusējie krāsu zīmuļi (12 zīmuļi - 24 krāsas) un 24 kartona kartītes ar izkrāsojamiem dažādu sugu putnu attēliem. Piemērots krāsošanas nodarbei jebkura vecuma auditorijai.

Mapītes dizainam un kartītēm izmantoti 19. gs. putnu attēlu motīvi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma (Drümpelmann, E. Getreue Abbildungen und naturhistorische Beschreibung des Thierreichs aus den […] Liefland, Ehstland und Kurland betreffend, Heft 1-8. Riga, Hartmannschen Buchhandlung, 1807-1814).

Krāsošana un spēle ar krāsām ir radošs un nomierinošs process, tā uzrunā gan bērnus, gan pieaugušos. Putnu kartītes māca atpazīt vairākas putnu sugas un to krāsojumu: zīlīti, pupuķi, ausaino pūci, zaļo vārnu u.c. 

​Krāsaino zīmuļu un krāsojamo kartīšu komplekts “Putni” pieejams LNB veikalā Draugu telpa. Ar Draugu telpas suvenīru kolekciju palīdzību tiek izceltas un popularizētas LNB krājuma bagātības un daudzveidība. Bibliotēka glabā daudz saturiski, mākslinieciski, vēsturiski vērtīgu izdevumu un iespieddarbu. 

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri