Kalendārs "V. Z. Štāfenhāgena Latvijas ainavas 2020"

LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku izdevusi 2020. gada sienas kalendāru ar vācbaltiešu mākslinieka Vilhelma Zigfrīda Štāfenhāgena (1814-1881) Latvijas pilsētu un lauku ainavām. Kalendārā izmantoti unikāli oriģinālizdevumi, kas atrodas LNB krājumā. Kalendāra māksliniece ir Daiga Brinkmane. Kalendārs tapis ar Jelgavas pilsētas domes, Kuldīgas novada domes, Liepājas pilsētas domes, Beverīnas novada domes, Pļaviņu novada domes un biedrības “Domus Rigensis” atbalstu.

Tēlnieks un zīmētājs Štāfenhāgens dzimis Kuldīgā un bijis Jelgavas pilsētas mākslinieks. Apceļojot Latvijas un Igaunijas gleznainākās vietas, Štāfenhāgens, līdzīgi kā tā laika vācu, šveiciešu un austriešu mākslinieki, zīmējis pilsētu ainavas un lauku dabas skatus, muižas un pilis. Viņa darbi izdoti vairākos albumos 19. gadsimta otrajā pusē.  Ar albumu "Baltijas skatu kartes" mākslinieks kļuva slavens visā Baltijā. Štāfenhāgena gravīru īpašā vērtība ir to lielā kultūrvēsturiskā nozīme. 

Mūsu draugi un sadarbības partneri