Septembrī uz tikšanos ar Marinu Kosteņecku aicina Ludzā, Zilupē, Madonā un Valmierā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība turpina Marinas Kosteņeckas atmiņu krājuma prezentācijas braucienus uz Latvijas pilsētām un pagastiem un aicina uz tikšanos ar rakstnieci Ludzā, Zilupē un Valmierā. Ar rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Pasākumi notiek Marinas Kosteņeckas jubilejas gadā - šogad rakstniece svin 75. dzimšanas dienu. 

Tikšanās plānotas:

9. septembrī plkst. 17.00 Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41, Ludzā.

10. septembrī plkst. 12.00 Zilupes pilsētas tautas namā, Tautas ielā 1, Zilupē.

16. septembrī plkst. 11.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Madonā.

30. septembrī plkst. 14.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā.

 

Saruna būs par nesen iznākušo atmiņu krājumu Mans XX gadsimts, rakstnieces dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos.

Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija ļoti cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu - neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība.

Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un Vēstules no XX gadsimta” latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Mans XX gadsimts” līdzautors ir Georgs Stražnovs, grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks.

Rīkojot tikšanos ar rakstnieci LNB Atbalsta biedrība vēlas dot iespēju ikvienam interesentam dzirdēt dokumentālus stāstus no mūsu laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem, kam bijusi nozīmīga loma valsts liktenī. Pasākuma laikā LNB Atbalsta biedrība atmiņu krājumu „Mans XX gadsimts“ dāvās Ludzas, Zilupes, Madonas, Valmieras reģiona bibliotēkām.

Rakstnieces tikšanās ar lasītājiem Latvijas bibliotēkās notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Atmiņu krājumu Mans XX gadsimts” var iegādāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas veikalā “Draugu telpa”, bibliotēkas 1. stāvā.

Grāmatu izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, Baltic International Bank, “Kalēju biedrība”, Latvijas Gāze, Rīgas dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Mūsu draugi un sadarbības partneri