Par ziedojumu Latvijas Nacionālā bibliotēka iegādājas vērtīgus izdevumus

Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) ziedotājai, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) iegādājusies vairāk nekā 300 vērtīgus izdevumus.

Biedrība saņēmusi ASV dzīvojošās Līvijas Kalniņš Bukas 10 000 EUR ziedojumu LNB krājuma atbalstam. LNB rūpīgi izraudzījusies un iegādājusies 303 krājuma vienības, kas līdz šim nebija atrodamas bibliotēkas plauktos - grāmatas, vēsturiskas atklātnes, periodiskos izdevumus. Lielākā daļa izdevumu iznākuši nesen, bet daudzi meklēti Vācijas antikvariātos, piemēram, vēsturiskas atklātnes.

Līvijas Kalniņš Bukas ziedojuma kolekciju raksturo trīs tēmas, kas papildina viena otru: Latvijas vēsture un kultūra no viduslaikiem līdz mūsdienām, vācbaltiešu kultūras mantojums un Brāļu draudzes vēsture. 

LNB iegādāta virkne pētījumu, rakstu krājumu un periodisko izdevumu, kā arī monogrāfijas par personībām, kuru izcelsme un darbība saistīta ar Latviju, piemēram, Elīzi fon der Reki. Pateicoties ziedojumam, LNB Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas krājumā nonākušas 60 vēsturiskas atklātnes. Vecākās ir saistītas ar I Pasaules kara notikumiem Latvijā, vairākās atklātnēs redzamas Centrāltirgus ainas 20. gadsimta 20. un 30. gados, kā arī citas vietas Latvijā, piemēram, Cēsis, Jelgava, Rūjiena, Daugavpils, Aizkraukles baznīca u.c. Atklātnes ir digitalizētas un aplūkojamas Digitālajā bibliotēkā http://lndb.lv. Jaunieguvumi ir avots tālākiem un padziļinātiem pētījumiem par Latvijas vēsturei nozīmīgām tēmām.

Visi par ziedojumu iegādātie izdevumi jau nonākuši LNB krājumā un pieejami bibliotēkas lasītājiem. Par dāvinājumu liecina zīmogs ar ziedotājas vārdu grāmatu titullapās un īpaša atzīme pie katra izdevuma elektroniskajā katalogā.

Lai finansiāli atbalstītu LNB krājuma veidošanu, Biedrība 2008. gadā uzsāka labdarības projektu “Atbalsts LNB  krājumam”. Ekonomiskās krīzes laikā bibliotēkas iespējas iepirkt jaunu un kvalitatīvu nozaru literatūru bija ierobežotas. Aicinājumam ziedot pirmais atsaucās uzņēmums AS “Swedbank”. Nākamajos gados bibliotēka aktuālu nozaru literatūru iegādājās par kādas anonīmas mecenātes ievērojamu ziedojumu, kura savu vārdu publiski neatklāj. Līvijas Kalniņš Bukas ziedojums turpina projektu “Atbalsts LNB krājumam”, dod iespēju papildināt LNB krājumu un pilnveidot īpašas krājuma daļas vai satura kvalitātes. 

Par ziedojumu iegādāto izdevumu saraksts

Par ziedojumu iegādāto atklātņu saraksts

Foto: Kristians Luhaers, LNB

1
2
3
4
5
6

Mūsu draugi un sadarbības partneri