LNB Atbalsta biedrība sveic Latvijas Nacionālo bibliotēku 101. dzimšanas dienā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība sveic Latvijas Nacionālo bibliotēku 101. dzimšanas dienā un tai par godu pie LNB ozola Vērmanes dārzā uzstādījusi piemiņas plāksnīti. Tā vēsta: “Latvijas Nacionālās bibliotēkas ozols. LNB Atbalsta biedrības dāvana LNB 94. dzimšanas dienā atmiņai par tās vēsturisko mājvietu”. Ozols bija simboliska Biedrības dāvana 2013. gada vasarā, kad LNB pēdējo gadu atradās ēkā K. Barona ielā 14, līdzās Vērmanes dārzam. 

Kopš 2013. gada koks sakuplojis, liecina par Biedrības un bibliotēkas ilglaicīgajām attiecībām, simbolizē ilgmūžību, spēku un visu latvisko.

LNB 101. dzimšanas dienā uzstādītā piemiņas plāksne sasaucas ar svētku centrālo aktivitāti - īpašo velo ekskursiju "Ceļš uz Gaismas pili” uz 12 vēsturiskiem Rīgas namiem, kas reiz bijuši LNB mājvieta.

2013. gadā bibliotēkas ozolu kopā ar LNB direktoru Andri Vilku stādīja Biedrības valdes loceklis Georgs Turlajs un bibliotēkai vēlēja: "Spēt joprojām veiksmīgi savienot latviskās vērtības un garīgo mantojumu ar mūsdienīgu piedāvājumu, kļūt par Latvijas un Rīgas simbolu un tautas lepnumu.”  Biedrība ar patiesu prieku vēro, kā šodien šis vēlējums ir piepildījies un LNB ir starptautiski atzīts laikmetīgs kultūras, informācijas, zināšanu un norišu krustpunkts. 

Lai izstāstītu stāstu par LNB 100 gadu vēsturi, jauno ēku un bibliotēkas šodienu, Biedrība šovasar klajā laida izdevumu “Nākotnei izlasāmi” latviešu un angļu valodā. Jaunajā izdevumā bibliotēka atspoguļota kā vieta, kur mijiedarbojas krājums un arhitektūra, zinātne un radošas norises, tehnoloģijas un personības izaugsme, bibliotēka ir gan kultūrmantojuma glabātāja, gan urbāna skeitošanas vieta. “Nākotnei izlasāmi” nopērkams bibliotēkas suvenīrveikalā “Draugu telpa”.

Biedrības un bibliotēkas kopsolis aizsākās pirms 22 gadiem. Gaismas pils tobrīd vēl bija tikai arhitekta iecerēs un skicēs. Biedrībai bijusi unikāla iespēja būt līdzdalībniekiem un lieciniekiem tam, kā tapusi spilgta un nozīmīga kultūras būve mums un nākamajām paaudzēm. Šo gadu laikā mūsu sadarbība ar bibliotēku ir kļuvusi arvien daudzpusīgāka un ciešāka, īstenojot dažādus kopīgus projektus un akcijas.

Pateicamies SIA "Rīgas meži" daļai "Dārzi un parki" par atsaucību!

LNB ozols Vērmanes dārzā
Stādot ozolu 2013. gadā
1
2
3

Mūsu draugi un sadarbības partneri