Lasītāji aktīvi piesaka savus bibliotekārus „gaismas nesēja” balvai

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad izsludināja konkursu bibliotekāriem „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Balvai pieteikti 49 entuziasma pilni, darbīgi un pašaizliedzīgi bibliotekāri no visas Latvijas. Lasītāji rakstījuši par saviem bibliotekāriem, lai pateiktu paldies un novērtētu viņu darbu. Četri balvas saņēmēji - viens no katra Latvijas reģiona tiks apbalvoti 18. aprīlī, svinīgā pasākumā. Balvas uzvarētājiem šogad sarūpējuši Lattelecom, veikalu tīkls RIMI un Emīla Gustava šokolāde. 

Konkursam „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” šogad pieteikti:

KURZEME

 1. Kuldīgas novada Turlavas pagasta bibliotēka – SANDRA BRANTEVICA
 2. Saldus pagasta bibliotēka – ILZE LĀMA
 3. Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēka – LAIMA LIEPIŅA
 4. Durbes bibliotēka – ZIEDĪTE ZITNERE
 5. Ventspils novada Ugāles bibliotēka – INESE RUMPA
 6. Ventspils novada Zlēku bibliotēka – PĀRSLA BOŽE
 7. Mērsraga novada bibliotēka – MAIRA PETERE
 8. Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka – LĀSMA VEIGELTE
 9. Dundagas novada Centrālā bibliotēka – RUTA EMERBERGA
 10. Saldus novada Jaunlutriņu pagasta bibliotēka – VINETA MICKĒVIČA
 11. Talsu novada Valdemārpils bibliotēka – BIRUTA JĀKOBSONE
 12. Saldus novada Ezeres bibliotēka – DAIVA NEIFALTE
 13. Kandavas novada Vānes pagasta bibliotēka – SANDRA KOSOGOVA
 14. Aizputes novada Kazdangas pagasta bibliotēka – INESE BĒRZIŅA

Uzvarētāja:  LAIMA LIEPIŅA

ZEMGALE

 1. Dobeles novada Dobeles pag. Lejasstrazdu bibliotēka – LUDMILA ZAREMBA
 2. Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēka – INGŪNA KĻAVIŅA
 3. Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka – AELITA RAMANE
 4. Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka – ALITA KLUŠA
 5. Tērvetes novada Bites bibliotēka – EMIRCIJANA NIKOLAJEVA
 6. Dobeles novada Bērzes bibliotēka – ASTRĪDA LANGE
 7. Tukuma novada Tumes pagasta Lazdu bibliotēka – IRĒNA PAVLOVIČA
 8. Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu bibliotēka – INĀRA VALAINE
 9. Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu bibliotēka – AGRA OZOLIŅA
 10. Dobeles pagasta Aizstrautnieku bibliotēka – SANDRA KAZIMIRAITE
 11. Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka - Valda Račinska, Anna Smirnova, INESE ZĪRUPA
 12. Ogres novada Ciemupes bibliotēka -     RASMA BLUMBERGA

Uzvarētāja: ALITA KLUŠA

VIDZEME

 1. Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka – VIJA INDRIKSONE
 2. Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižas bibl. – GUNDEGA LAPIŅA
 3. Lubānas novada Meirānu bibliotēka – DINA SESTULE
 4. Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēka – AIGA BLUMBERGA
 5. Alūksnes novada Annas pagasta bibliotēka – INA BALAŅUKA
 6. Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotēka – MĀRĪTE PURMALE
 7. Strenču bibliotēka – ANTRA ELSE
 8. Madonas novada Praulienas pagasta bibliotēka – LILITA CIMDIŅA
 9. Salacgrīvas novada Korģenes pagasta bibliotēka – ILZE BAUMANE
 10. Gulbenes novada Litenes pagasta bibliotēka – DACE DZĒRVE
 11. Apes bibliotēka – MUDĪTE KAKTIŅA, AGRITA LEITE, LĪGA KLEINA
 12. Burtnieku novada Ēveles pagasta bibliotēka – AELITA PUNKSTIŅA
 13. Madonas novada Sarkaņu pagasta bibliotēka – IRĒNA BAČUKA
 14. Alūksnes novada Pededzes bibliotēka – ANTOŅINA GIRS

Uzvarētāja: MĀRĪTE PURMALE

LATGALE

 1. Viļānu pagasta informācijas centrs "Kamenīte" - LUDMILA MASLOBOJEVA
 2. Krāslavas novada Indras pagasta bibliotēka – ROMUALDA ŽURAKA
 3. Riebiņu novada Kastīres bibliotēka – SILVIJA KOTĀNE
 4. Rēzeknes novada Maltas pagasta bibliotēka – ANTOŅINA KRŪZA
 5. Līvānu novada Rožupes pagasta bibliotēka – MAIJA JASINSKA
 6. Viļānu novada Dekšāres pagasta bibliotēka – IVETA JONINA
 7. Balvu novada Tilžas pagasta bibliotēka – ILZE PUGAČA
 8. Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka – EVERITA RASČEVSKA
 9. Balvu novada Vīksnas pagasta bibliotēka – MĀRA MELNE

Uzvarētāja: SILVIJA KOTĀNE

Mūsu draugi un sadarbības partneri