Jauns izdevums Draugu telpas piedāvājumā - "Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs"

Apgādā "Zvaigzne ABC" tikko iznākusi Kārinas Pētersones un Ilzes Būmanes grāmata “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs”, apjomīgs (800. lpp.), ilustrācijām bagāts izdevums. Māksliniece - Anna Aizsilniece. To iegādāties piedāvā arī LNB Draugu telpa. Cena - 32 EUR. Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā grāmatu nav iespējams nopirkt klātienē, tāpēc aicinām zvanīt 29226063 vai rakstīt sandra@gaisma.lv un vienoties par iegādi un saņemšanas iespējām. 

Lai gan par laiku, kad tika atjaunota neatkarīga Latvijas Republika, sarakstīts samērā daudz, Anatolija Gorbunova loma šajā periodā līdz galam nav novērtēta. Viņa devums mūsu valstij ir īpašs, jo, kā grāmatas ievadā saka kinorežisors Jānis Streičs, A. Gorbunovu “uz varas virsotni virzīja līdzcilvēku cieņa un ticība viņa godaprātam”, un viņš šo ticību un cieņu godam attaisnoja.

Grāmatai, kura aptver teju piecdesmit gadu gājumu A. Gorbunova dzīvē, ir divas autores. Žurnāliste Ilze Būmane vairāk rakstījusi par tā saukto padomju periodu, kad komjaunietis Anatolijs veidojās kā personība; K. Pētersone – par laiku, kuru mēs dēvējam par Atmodu. 

Iespējams, daudziem šis laiks asociējas ar dziesmoto revolūciju, barikāžu ugunskuriem Doma laukumā un augusta puča draudīgajiem mākoņiem, kas uz brīdi savilkās tikko neatkarību atguvušās Latvijas debesīs. Taču tikai tie cilvēki, kas bijuši visu šo notikumu epicentrā, spēj līdz galam atklāt šī laika bailes, izvēles, šaubas un riskus. Un tā ir grāmatas autore Kārina Pētersone, kas daudzus gadus strādājusi ar Anatoliju Gorbunovu plecu pie pleca vissarežģītākajā posmā – bijusi klāt reizēs, kad ieradās pirmie diplomāti, pirmie vēstnieki, pirmās ārvalstu vadītāju vizītes Latvijā... Viss svešs, viss nezināms. Piecdesmit padomju varas gados ir zuduši visi neatkarīgās valsts protokoli, etiķetes un sudraba karotītes… 

Taču, lai aina būtu maksimāli objektīva, autores atturējušās no vērtēšanas, bet devušas vārdu pašam Gorbunovam un viņa laikabiedriem, citējot intervijas, runu fragmentus, preses relīzes, izmantojot dokumentus un plenārsēžu dokumentus. 

Grāmatas struktūra ir 32 nodaļas un katra no tām sākas ar moto. Iespējams, pirmajā mirklī lasītājs būs pārsteigts – tur citētas gan latgaliešu tautasdziesmas, gan padomju masu dziesmas krievu valodā, gan latviešu dzejnieku vārsmas. Kāpēc tā? Izrādās, tieši šādi, ar smaidu, ar labsirdīgu ironiju un līdzsvarotu mieru, reizēm uzdziedot, viņš vedis mūsu kuģi cauri vētrām un iespējamām zemūdens klintīm.

Lasītājam būs iespēja atrast atbildes uz jautājumiem: kas bija jāpārdzīvo kuģa kapteinim Gorbunovam, kāpēc viņš nepagāja malā, kad varēja to izdarīt? Kā būtu attīstījušies notikumi, ja viņa vietā būtu ekstremālāks un ambiciozāks kapteinis? Grāmata atspēko dažus populārus mītus, kas radīti ap Atmodas laiku Latvijā. Un tajā lasītājs atradīs arī daudz vēl nedzirdētu notikumu no mūsu atgūtās neatkarības pirmsākumiem. Šīs dokumentālās atmiņas ļaus no liecinieka skatpunkta ielūkoties nesenā pagātnē.

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri