Izdod mākslas kalendāru ar 19. gadsimta Latvijas ainavām

29. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Naconālās bibliotēkas Draugu telpā notiks pasākums “Ainava 19. gadsimta Latvijas mākslā un dzīvē” – kalendāra “V. Z. Štāfenhāgena Latvijas ainavas 2020” prezentācija. 

Jauno mākslas kalendāru ar vācbaltiešu mākslinieka Vilhelma Zigfrīda Štāfenhāgena (1814-1881) Latvijas pilsētu un lauku ainavām izdevusi LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Kalendāra prezentācijā LNB Letonikas un Baltijas centra lasītavas galvenā bibliogrāfe Aina Krieva demonstrēs bibliotēkas krājumā glabātos V. Z. Štāfenhāgena albumus. Mākslas zinātnieks Valdis Villerušs iepazīstinās ar V. Z. Štāfenhāgena gravīru nozīmi Latvijas un Eiropas mākslā. Savukārt Jānis Stepiņš, viens no grāmatas “Kārļu muiža. Laiki un likteņi” autoriem, stāstīs par saimnieciskās dzīves attīstību Latvijā muižu laikos. Pasākumu vadīs LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone.

Latvijas kultūrtelpā pēdējā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta vācbaltu kultūrvēsturiskajam mantojumam. Arī kalendārs “V. Z. Štāfenhāgena ainavas 2020” izceļ nozīmīgu tā daļu –19. gadsimta vidus Latvijas pilsētu panorāmas un lauku ainavas, kas veidotas  gravīras tehnikā. Kalendārā izmantoti unikāli oriģinālizdevumi, kas atrodas LNB krājumā. Kalendāra māksliniece ir Daiga Brinkmane. To var iegādāties LNB Draugu telpā. Kalendārs tapis ar Jelgavas pilsētas domes, Kuldīgas novada domes, Liepājas pilsētas domes, Beverīnas novada domes, Pļaviņu novada domes un biedrības “Domus Rigensis” atbalstu.

Tēlnieks un zīmētājs Štāfenhāgens dzimis Kuldīgā un bijis Jelgavas pilsētas mākslinieks. Apceļojot Latvijas un Igaunijas gleznainākās vietas, Štāfenhāgens, līdzīgi kā tā laika vācu, šveiciešu un austriešu mākslinieki, zīmējis pilsētu ainavas un lauku dabas skatus, muižas un pilis. Viņa darbi izdoti vairākos albumos 19. gadsimta otrajā pusē.  Ar albumu "Baltijas skatu kartes" mākslinieks kļuva slavens visā Baltijā. Štāfenhāgena gravīru īpašā vērtība ir to lielā kultūrvēsturiskā nozīme. 

Pasākums “Ainavas 19. gadsimta Latvijas dzīvē un mākslā” notiek sarunu cikla “Stāsta otra puse” ietvaros. Sarunu cikla „Stāsta otra puse“ tikšanās notiek reizi mēnesī. To mērķis ir atrast un pulcēt domubiedrus un bibliotēkas draugus, rosināt jēgpilni domāt un atklāt līdz šim nezināmo un nedzirdēto jeb katra stāsta „otru pusi“. Sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un sabiedrībā aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu cikls notiek ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

 
Informāciju sagatavojusi:
Sanita Kitajeva
LNB Atbalsta biedrība
29355624, sanita@gaisma.lv
1
2

Mūsu draugi un sadarbības partneri