Iespēja noklausīties sarunu cikla "Stāsta otra puse" februāra sarunu "Neredzamais karš jeb maz zināmais par pretošanās kustību Latvijā"

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība sadarbībā ar LNB un žurnālisti Liegu Piešiņu šī gada februārī aizsākusi sarunu ciklu „Stāsta otra puse“. Sarunas ir par un ap grāmatām un to autoriem, vēsturiskām un aktuālām tēmām, kas atspoguļotas literārajos darbos, atrodamas LNB krājuma bagātībā vai saistās ar rakstnieka personību. Sarunu cikla „Stāsta otra puse“ tikšanās notiek reizi mēnesī LNB Draugu telpā.

Februāra saruna "Neredzamais karš jeb maz zināmais par pretošanās kustību Latvijā" bija veltīta mežabrāļu un mežamāsu atspoguļojumam latviešu literatūrā.  

Sarunu vadīja Liega Piešiņa, piedalījās grāmatu autori Vilis Seleckis, Sanita Reinsone un Māris Rungulis, vēsturnieks un Rubeņu fonda vadītājs Andrejs Ķeizars, žurnālists Atis Klimovičs, kurš demonstrēja dokumentālas filmas fragmentus.

Sarunā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt, kā mežabrāļu un mežamāsu tēma atspoguļota literārajos darbos, diskutējot arī par to, kamizdevīgs mīts par latviešiem kā cietēju tautu; kā stāstus par mūsu tautas varonību padarīt dzīvus šodien; kā nodrošināt vēstures atmiņas pārmantojamību.

Sarunas ieraksts klausāms ŠEIT.

Mūsu draugi un sadarbības partneri