Iedvesmas bibliotēkā izveido āra lasītavu Mālupē

Mālupes bibliotēka projektā IEDVESMAS BIBLIOTĒKA īstenojusi savu ideju par āra lasītavu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības projekts IEDVESMAS BIBLIOTĒKA ir iespēja saņemt atbalstumūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē, dizainā un arhitektūrā. 

Izveidot āra lasītavu Mālupes bibliotēku iedvesmoja vietējie jaunieši, vēloties radīt jaunu, sakoptu un funkcionālu vietu visu paaudžu pagasta iedzīvotājiem. Mālupieši arī paši iesaistījās lasītavas veidošanas darbos, un tagad šeit ikviens aicināts pavadīt brīvo laiku ar grāmatu vai domubiedriem un rīkot pasākumus – nodarbības, meistarklases, tikšanās. Lasītava tapusi pie vēsturiskās Mālupes muižas kūts akmens sienas fragmenta, to iekļaujot mūsdienīgā dizainā pēc projekta eksperta arhitekta Jāņa Dripes vīzijas un skices. Āra lasītava veidota no koka un stikla, aprīkota ar uzbrauktuvi un mēbelēm. Lasītavu izgatavoja un uzstādīja pašmāju uzņēmums SIA Timbero Latvia. Projekts īstenots, pateicoties LNB Atbalsta biedrības ziedotājiem, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumam un SIA Timbero Latvia atbalstam.

Kā apliecinājumu dalībai projektā katra bibliotēka saņem IEDVESMAS BIBLIOTĒKAS simbolu -LOGU, kas asociējas ar pārmaiņām, atvērtību un gaismu. Tā autors ir dizainers Artūrs Analts. LOGS tagad atradīsies arī Mālupes bibliotēkas āra lasītavā.

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone: “Alūksnes novadā lieliski satiekas kultūras mantojums ar laikmetīgo. To apliecina arī IEDVESMAS BIBLIOTĒKĀ tapusī āra lasītava, kur vēsture savienojas ar mūsdienām ne tikai dizaina izpratnē, bet arī kā visu paaudžu iedzīvotāju kopābūšana. Mums ir patiess prieks sadarboties ar pašvaldībām, kurās lielākā vērtība ir cilvēks. Bibliotēkas spēj sniegt ļoti daudz pašvaldību un vietējās sabiedrības pastāvēšanā, izturētspējā un dzīves kvalitātē. Tās ienes gaismu, kopības sajūtu un dzīvīgumu. Latvijas nākotnei un mūsu kopīgai drošībai ir ļoti svarīgi, lai katrs novads ir spēcīgs, aktīvs, zinošs, lai vienādas iespējas ir lielās pilsētās un mazos ciematos, malēniešiem, kurzemniekiem, sēļiem, zemgaļiem, latgaļiem un līviem.”

Mālupes bibliotēkas vadītāja Daiga Babule: Viens no aspektiem, lai saglabātu pagasta dzīvību, ir piedāvāt pagastā dzīvojošajiem iespēju interesanti un saturīgi pavadīt savu ikdienu.

Mālupes bibliotēka ir astotā no 12 IEDVESMAS BIBLIOTĒKĀM. Projektu Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Projekts tiek īstenots ar Biedrības ziedotāju atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu. Par IEDVESMAS BIBLIOTĒKĀM jau kļuvušas Valkas novada Ērģemes bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka un Jelgavas novada Valgundes bibliotēkā. Šobrīd savas idejas realizē Smiltenes novada Blomes bibliotēka, Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Ropažu bibliotēka un Tukuma novada Smārdes pagasta bibliotēka. 2024. gads ir projekta IEDVESMAS BIBLIOTĒKA noslēdzošais gads. 

2024. gada 23. maijs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mūsu draugi un sadarbības partneri