Draugu telpa piedāvā iegādāties unikālus Latvijas vēstures rakstu krājumus

LNB Draugu telpa piedāvā attālināti iegādāties piecus unikālus Latvijas vēstures rakstu krājumus, ko izdevusi Latvijas Nacionālā bibliotēka ierobežotā tirāžā. Tos īpaši novērtēs jaunie vēsturnieki, vēstures skolotāji un visi, kuri interesējas par Latvijas vēsturi.

"Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij" (tiks atvērts 2. martā)
Monogrāfijas mērķis ir dot izpratni par Latvijas vietu un lomu 20. gadsimta sākumā, salīdzinot to ar citām reģiona zemēm. Pirmajā daļā sniegta būtiskāko aplūkojamā laikposma problēmjautājumu zinātniska analīze Latvijas vēsturnieku redzējumā. Cena – 17.00 EUR.
 
"Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā" (atvērts 3. februārī)
Tas ir jaunākais rakstu krājums, kas iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apgādā. Tajā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie referāti. Konference notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta “Latvijas valstiskuma vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” ietvaros – 2017. gada 7., 8. un 9. septembrī LNB. Cena – 15.00 EUR.
 
"Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā" (atvērts 17. februārī)
Rakstu krājumā “Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” ir apkopoti Latvijas valsts simtgades  programmas ietvaros LNB 2018. gadā notikušās starptautiskās zinātniskās konferences referāti. Krājums veltīts Latvijas vēstures norisēm 19. gadsimtā, kad Latvijas valstiskuma ģenēze ieguva savu straujāko skrējienu. Relatīvi īsā laikā izveidojās virkne svarīgu priekšnoteikumu, kas ir vitāli nepieciešami nācijas formēšanai, nacionālās atmodas procesam, kas rezultējās ar valsts izveidi. Rakstu autoru uzmanības lokā ir dažādi šo priekšnoteikumu aspekti – saimnieciskie, kultūras, sociālie un politiskie. Savu redzējumu prezentē vēsturnieki no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Šveices. Cena – 15.00 EUR.
 
"Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums"
Zinātnisku rakstu un eseju krājums. Izdevumā 13 autori no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir viduslaiku Livonijas vēsturiskās mantinieces un šis mantojums uzliek pienākumus tagadnē. “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums” ir mūsdienīgs skatījums uz 13. - 16. gs. vēsturi. Latviešu un igauņu eiropeiskā identitāte nav domājama bez šiem kopīgās pagātnes gadsimtiem. Cena – 15.00 EUR.
 
"Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā"
Zinātnisku rakstu krājums, kurā publicēti materiāli no starptautiskās zinātniskās konferences "Valsts pirms valsts" 2018. gadā. To organizēja LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Krājumā aplūkotā perioda sākumā saira viduslaiku Livonija, un tai piederējušās zemes ieguva kaimiņvalstis, kuras tobrīd veidojās par reģiona lielvarām, piedzīvoja politiskās ietekmes uzplaukumu un modernizācijas procesu diktētas pārmaiņas valstī. Atbilstoši tam tās kārtoja attiecības ar pakļautajām provincēm. Grāmatas autori – pētnieki no Latvijas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Austrijas un Čehijas –pievērsušies gan politiskajām norisēm, gan ar tām saistītajām kultūras izpausmēm agrīni modernajā laikmetā Latvijas teritorijā. Cena – 15.00 EUR.
 
Lai pasūtītu, rakstiet sandra@gaisma.lv vai zvaniet 26565471.
 
Saņemšanas varianti:
- bez papildu maksas pirmdienās LNB (samaksa skaidrā naudā);
- apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu, bez papildu maksas sagatavoto pasūtījumu var izņemt bibliotēkas Dienesta ieejas priekštelpā darba dienās;
- pa pastu un pakomātiem par papildus maksu.
 
 

 

1
2
3
4
5
6

Mūsu draugi un sadarbības partneri