Atrasti „Gaismas nesēji 2013”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) pasniegusi balvas konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” uzvarētājiem. Balvai šogad tika pieteikti 49 entuziasma pilni, darbīgi un pašaizliedzīgi bibliotekāri no visas Latvijas. Lasītāji iesūtījuši emocionālas un aizkustinošas vēstules, lai pateiktu paldies un novērtētu vietējo bibliotekāru darbu.

„Gaismas nesējs 2013” uzvarētāji ir:

Kurzemē - Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēkas vadītāja LAIMA LIEPIŅA

Zemgalē - Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja ALITA KLUŠA

Vidzemē -Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotēkas vadītāja MĀRĪTE PURMALE

Latgalē - Riebiņu novada Kastīres bibliotēkas vadītāja SILVIJA KOTĀNE

Galveno balvu - dāvanu karti 100 latu vērtībā uzvarētājiem pasniegs Lattelecom. Dāvanu grozus sarūpējis veikalu tīkls RIMI. Emīla Gustava šokolāde katram uzvarētājam dāvās īpašo „Gaismas nesēja” šokolādi.

Balvu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” jau septīto gadu saņem bibliotekāri, kuri izveidojuši bibliotēku par vietējo „gaismas pili”, organizē aktivitātes dažādu vecumu un interešu iedzīvotājiem, laipni uzņem un pacietīgi konsultē apmeklētājus, rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku pagasta iedzīvotāji, organizē bibliotēkā radošas nodarbes, strādā pašaizliedzīgi un vairāk, kā to liek darba pienākumi.

Olita Pričina-Voitika, LNB Atbalsta biedrības direktore: „Konkursu Biedrība organizē jau septīto gadu, taču vēstules par Gaismas nesējiem neizsīkst. Gluži otrādi, ik gadu saņemam arvien vairāk pieteikumu. Un tas rada pārliecību un drošību, ka katrs novads ir pilns enerģisku, darbīgu, pašaizliedzīgu cilvēku, kuri ar savu degsmi spēj citiem padarīt dzīvi gaišāku un ienest gaismu pagastā! Gribam, lai par viņiem uzzina un lepojas visa Latvija!”

Lattelecom sadarbība ar Latvijas bibliotekāriem mērāma jau vairāku gadu garumā. Esam pateicīgi bibliotekāriem par to nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu, ko viņi ik dienas veic digitālās plaisas mazināšanā projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros - sniedzot atbalstu, skaidrojot un apmācot vecākās paaudzes cilvēkus datorprasmēm,” saka Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja.

“Cilvēka pamatvajadzību hierarhijā ietilpst ne tikai nepieciešamība pēc pārtikas un sabalansēta uztura, bet arī vajadzība pēc jaunām zināšanām, iemaņām un prasmēm. Mēs – Rimi - ik dienas rūpējamies par to, lai ikviens būtu paēdis un baudījis kvalitatīvus produktus. Savukārt bibliotekāri ir tie, kuri Latvijas pagastos pilnveido iedzīvotāju garīgo pasauli un mudina tos apgūt arvien jaunas zināšanas. Esam no sirds gandarīti, ka ir tik daudzi iniciatīvas un entuziasma pilni sava aroda meistari, kuri bibliotēkas veido par izglītības un kultūras centriem, pulcējot gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos,” saka Karīna Jermušs, Rimi Latvia mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja.

Par Grobiņas pagasta bibliotekāri un bibliobusa saimnieci Laimu Liepiņu pieteikuma vēstulēs rakstīts: „Bibliobusa ideja ir apsveicama – grāmatas atbrauc gandrīz vai mājās! Lasītāju skaits bibliobusam aug, tas tuvojas trīs tūkstošiem. Ir viegli sēdēt bibliotēkā un gaidīt lasītājus atnākam pēc lasāmvielas, bet liela uzņēmība un cilvēkmīlestība nepieciešama, lai regulāri – lietus vai sniegs, karsts vai auksts – sasniegt savus lasītājus noliktā laikā. Šādas ceļojošas bibliotēkas darbu var nodrošināt tikai gudra un uzņēmīga bibliotekāre. Laima ir laipna un radoša sieviete, atsaucīga, dzīvesgudra, emocionāla un smaidoša. Cilvēks, kas savu darbu prot un mīl.”

Zemgales reģiona uzvarētāja Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja Alita Kluša konkursam pieteikta jau iepriekšējos gados. Šogad pieteikumu atsūtījušas divas studentes, bibliotēkas lietotājas, kuras par Alitu raksta: Vārda vistiešākajā nozīmē Klintaines bibliotēka izveidojusies par vietējo „gaismas pili”. Veidojoties jaunajam Pļaviņu novadam, Klintainē tika likvidētas visas iestādes, palika bibliotēka, pasts un viens darbinieks pagasta padomē. Alita Kluša reformas rezultātā jau tad kļuva par „gaismas nesēju”. Viņa iedzīvotāju acīs ir kā ziņojumu dēlis šī vārda vislabākajā nozīmē. Vietējiem šāds cilvēks ir „zelta vērts”. Alita Kluša ir pelnījusi kļūt par bibliotekāri „Gaismas nesēju” Zemgales novadā, jo viņai piestāv pieķerties un palikt pie gaismas stara”. Pati Alita apņēmības pilna saka, ka „tagad un nākotnē Klintaines pagasta bibliotēka ir un būs vieta, kur uzraksti nesākas ar „ne”, bet ar „Laipni lūdzu!”.

Vidzemes „gaismas nesēju”, Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotēkas vadītāju Mārīti Purmali iedzīvotāji uzteic par aktīvu un daudzveidīgu pasākumu rīkošanu bibliotēkā. Tie paredzēti gan bērniem un jauniešiem, gan mūziķiem, fotogrāfiem un senioriem. Mārīte Purmale uzskata, ka „katra bibliotēka – laukos vai pilsētā – ir lielākā vai mazākā mērā „gaiša vieta”. Gaisma ir izglītības simbols. Mans uzdevums ir bijis noturēt bibliotēku tādā līmenī, lai iedzīvotāji šeit varētu atrast un izmantot „tautas gara greznumus”, kas lielākoties rodami grāmatās”.

Latgales reģiona „gaismas nesēja” ir Kastīres bibliotēkas vadītāja Silvija Kotāne. Par Silviju pieteicēji raksta: „Bibliotēkā katrs apmeklētājs, liels vai mazs, ir gaidīts. Attieksme rada vēlēšanos atgriezties vēl un vēl šajā cilvēcisko attiecību saliņā – bibliotēkā. Šādas vides radīšanai tiek tērēta enerģija, laiks un izdoma. Ikdienā apkalpojot lielu daudzumu cilvēku, bibliotekāre Silvija ir nepārtrauktā rosībā jau 12 gadus.” Jautāta, vai viņas vadīto bibliotēku var saukt par „gaismas pili”, Silvija atbild: „Es nezinu, taču iedomājieties skatu: neliels ciematiņš, ziema ar dziļu sniegu, ka ne pāriet, ne pārbraukt, jau tumšs, bet krītošajā sniegā pēdas – gan lielas, gan mazas, daudz pēdu. Un iet tās gandrīz tikai vienā virzienā. Un neaizsnieg. Tur tālumā ir gaiši logi, no logiem krīt gaisma un izgaismo apkārtni. Bet varbūt tā gaisma nāk no cilvēkiem, kuri atnākuši uz vietu, kas saucas BIBLITOĒKA?”.

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri