Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!

Uzziņu un informācijas centra lasītava

Lasītavā ir 20 aprīkotas lasītāju vietas, vienvietīgi un divvietīgi galdi ar lokālo apgaismojumu, kurus iespējams izkārtot kā apaļā galda lasītavu. Katrai darba vietai var pieslēgt personālo klēpjdatoru.

Vietu sava vārda iemūžināšanai pie auditorijas/lasītavas rezervējuši *

 

Vārds Uzvārds

Ziedojuma summa

Māris Bensons

Ls 50 000 (EUR 71 143.59)

 

* Par šādu iemūžināšanas veidu interesēties LNB Atbalsta biedrībā, tālr. 67843767, e-pasts: gaisma@gaisma.lv
 
< Atpakaļ

Mūsu draugi un sadarbības partneri