Saņemts ziedojums no Vītolu fonda - Astrīdas Jansones grāmatas “Labie ļaudis”

2018. gada nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība saņēma ziedojumu no Vītolu fonda - Astrīdas Jansones grāmatas “Labie ļaudis” 686 eksemplārus. Ar LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma starpniecību LNB Atbalsta biedrība grāmatas uzdāvināja Latvijas reģionu un novadu bibliotēkām.

Astrīdas Jansones grāmatā “Labie ļaudis” ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi, ar vārdiem: “Es piedzimu Latvijā…”.

Daži no grāmatas atmiņu stāstu autoriem Aivars Slucis, Juris Vītols, Ādolfs Sīlis, Evarists Bērziņš jau devušies tālajā mūžības ceļā. Viņu paveiktais Latvijas labā vēl ilgi apliecinās, ka patiesībā viss ir bijis pavisam vienkārši - atliek tikai no sirds mīlēt trīs lietas: savu Tēvzemi, savu tautu un tās valodu, un viss darītais paliks tautas atmiņā. Grāmatā ir daudz mīlestības – pret cilvēkiem, pret savu zemi – savu Latviju. Un vēl – nesalaužama ticība jauniešiem, mūsu zemes nākotnei.

Grāmatas izdošanu atbalstījis Latviešu fonds, kas darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot dažādus šīs jomas projektus.

Vītolu fonds savu darbību uzsāka 2002. gadā. Vilis un Marta Vītoli fondu dibināja ar mērķi stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Katru gadu no 15. janvāra līdz 1. martam fonds pieņem pieteikumus no 12. klašu skolēniem.

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri