Biedrība

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1998. gada aprīlī. Toreiz Jaunajā Rīgas teātrī sanāca kopā vairāk nekā 200 cilvēku, lai aizstāvētu ideju par jaunas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecību. Šīs sanāksmes dalībnieki vienojās nodibināt Atbalsta biedrību, lai apvienotu intelektuālos un finanšu resursus jaunas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas celtniecībai. 

Biedrība darbojas un organizē dažādus labdarības pasākumus, lai palīdzētu Nacionālajai bibliotēkai un bibliotēkām visā Latvijā kļūt par saturā un iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.

Biedrības mērķis ir īstenot valsts mēroga labdarības projektus, kas sekmētu mūsdienīgu bibliotēku attīstību visā Latvijā.

Biedrība:

  1. popularizē bibliotēkas, apkopo informāciju un rada plašai sabiedrībai pieejamus izdevumus un izstādes par Latvijā nozīmīgiem kultūras procesiem bibliotēkās;
  2. papildina Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas publisko bibliotēku krājumu ar vērtīgiem izdevumiem;
  3. dod iespēju bibliotēkām piedāvāt jaunus un daudzveidīgus pakalpojumus saviem apmeklētājiem;
  4. veicina mazo bibliotēku modernizāciju un stimulē idejas par jaunu bibliotēku būvniecību un renovāciju reģionos;
  5. veicina bērnu, jauniešu un arī viņu vecāku lasītprieku ar īpašu lasīšanas veicināšanas programmu palīdzību;
  6. popularizē bibliotēku krājumā esošās kultūras vērtības un pašas bibliotēkas kā saturīgas brīvā laika pavadīšanas vietas un vietējās kopienas kultūras dzīves centrus;
  7. novērtē un izceļ lauku bibliotekāru nozīmīgumu vietējā ciema, pagasta, novada iedzīvotāju kultūras un sabiedriskās dzīves kvalitātes uzlabošanā, ceļ bibliotekāra profesijas prestižu.

2005. gadā Finanšu ministrija piešķīra LNB Atbalsta biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Sabiedriskā labuma statuss dod biedrībai tiesības saņemt ziedojumus LNB projektam un LNB projekta ziedotājiem – gan juridiskām, gan fiziskām personām saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantu saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus 85% apmērā no sabiedriskā labuma organizācijām ziedotās summas.

 

Dibināšanas gads: 1998.

Mērķis: finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas Nacionālo bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.

Biedru skaits: vairāk kā 120 biedru - kultūras darbinieki, politiķi, zinātnieki un uzņēmēji. BIEDRU SARAKSTS

Valdes priekšsēdētāja: Undīne Būde

Direktore: Karina Pētersone

Valdes locekļi: Undīne Būde (priekšsēdētāja),  Jānis Dripe (priekšsēdētājas vietnieks), Dzintra Dzene, Vita Jermoloviča, Karina Pētersone, Olita Rozenberga, Tadeušs Surgofts, Inese Zandere, Rūta Briede.

Uzticības padomes locekļi: Arvils Ašeradens, Imants Freibergs, Viesturs Tamužs, Guntis Ulmanis, Ramona Umblija, Andrejs Vasiļjevs, Māra Zālīte.

Biedrības logo: Gunāra Birkerta radītā Gaismas pils skice.

Kā kļūt par Biedrības biedru? Par biedrības biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs, kā arī juridiskas personas, kas vēlas atbalstīt LNB projektu un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Iestāšanās veidlapa atrodama šeit. Iestāšanās maksa - 5.00 EUR,  biedru nauda gadā - 10.00 EUR. 

 

Rekvizīti un ziedojumu konti:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, reģ. nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

Mūsu draugi un sadarbības partneri