Minskā apskatāma Latvijas skaistāko bibliotēku fotoizstāde

Biedrības veidotā fotoizstāde par desmit Latvijas izcilākajām bibliotēkām raisa interesi arī kaimiņvalstu bibliotekāru saimē. 2017. gada jūnijā ceļojošo fotoizstādi “Gaismas pils un Gaismas tīkls. Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas” ir iespējams aplūkot Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā Minskā.

Izstādi atklāja Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mārtiņš Virsis. Atklāšanas uzrunā vēstnieks norādīja uz labo sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas Nacionālajām bibliotēkām, kā arī grāmatu un bibliotēku nozīmi cilvēka dzīvē kopumā. Izstādi augsti novērtēja gan vēstnieks, gan pasākuma dalībnieki un viesi.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un arhitekta Jāņa Dripes radītā izstāde ar fotogrāfiju starpniecību ļauj ielūkoties spilgtās, mūsdienīgās un skaistās Latvijas bibliotēkās. Izstādē skatāmas 10 Latvijas arhitektoniski izteiksmīgākās 21. gadsimta sākuma bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka “Vidzeme”, Ventspils Galvenā, Ventspils Pārventas, Valmieras integrētā, Kuldīgas Galvenā, Limbažu Galvenā, Cēsu Centrālā, Tukuma un Jaunklidža bibliotēkas. Foto autori ir Indriķis Stūrmanis, Ansis Starks, Andris Tone, Jānis Dripe, Laimonis Šmits. Izstādes un kataloga mākslinieks Juris Petraškevičs.

 “Gaismas pils un Gaismas tīkls” ir par atšķirīgiem bibliotēku ārējiem veidoliem, bet tos vieno vēstījums, ka tās ir sabiedrības iedvesmas, izaugsmes un bagātināšanās vietas. Bibliotēkas Latvijā ir īpašas un neaizstājamas, bieži vien - pilsētas dvēsele.

Arhitekts un izstādes kurators Jānis Dripe uzsver, ka: “Latviju var pamatoti uzskatīt par bibliotēku zemi – diviem miljoniem iedzīvotāju pieder 1708 bibliotēkas, un vairāk par astoņiem simtiem no tām ir publiskas. Mūsdienu bibliotēkas ir kopienu centri un informētas sabiedrības atbalsta punkti, kuru labākajos piemēros saturs mājo labas arhitektūras vidē.”

Pēc atgriešanās no Minskas izstāde turpinās savu ceļojumu pa Latviju un arī ārpus tās. Līdz šim ekspozīciju "Gaismas pils un Gaismas tīkls" bijis iespējams redzēt Rīgas, Ogres, Ventspils, Alūksnes, Liepājas un Dundagas novada iedzīvotājiem un viesiem.

Fotoizstādi rīko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ventspils pilsētas domes, Valmieras pilsētas domes, Tukuma novada domes, Kuldīgas novada domes, Limbažu novada domes, Cēsu novada domes un Strenču novada domes atbalstu.

 

Foto: Latvijas vēstniecība Baltkrievijā

Kontakti plašākai informācijai:

Olita Pričina-Voitika

T: 26470109

olita@gaisma.lv

1
2
3

Mūsu draugi un sadarbības partneri