Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

LNB Atbalsta biedrība katru gadu aicina tās biedrus uz kopsapulci, lai informētu par Biedrības darbu, aktuālajiem projektiem un nākotnes iecerēm, kā arī apstiprinātu iepriekšējā gada pārskatu. 

Šogad biedri uz kopsapulci pulcējās 27. martā, jau trešo gadu par tikšanās vietu izraugoties LNB Draugu telpu. Kopsapulci vadīja Biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Dripe. Biedrus uzrunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, akcentējot LNB jubilejas gada pasākumus. Par valdes darbību, finanšu jautājumiem un 2019. gada plāniem klātesošos informēja valdes priekšsēdētāja Undīne Būde. Biedrības direktores Karinas Pētersones prezentācija atspoguļoja 2018. gadā paveikto un īstenotos projektus LNB un Latvijas bibliotēku atbalstam.

LNB Atbalsta biedrība darbojas jau 21 gadu, sekmējot mūsdienīgu bibliotēku attīstību visā Latvijā.  2018. gadā Biedrība ziedojumos saņēmusi vairāk nekā 50 000 EUR, visas savas darbības laikā – vairāk nekā 1,7 miljonus EUR. Ziedotāju vārdi lasāmi www.gaisma.lv un tiek iemūžināti Gaismas pilī.

Biedrības 2018. gada nozīmīgākie projekti un labdarības aktivitātes bija ceļojošās izstādes un kataloga „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai“  atklāšana. Izstāde veltīta Latvijas simtgadei un Biedrības divdesmitgadei un aptver vēstures stāstus par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti. Gada laikā izstāde bija skatāma visās 12 tajā iekļautajās bibliotēkās un savu ceļojumu pa Latviju turpina arī šogad.

2018. gadā veiksmīgi turpinājies lasīšanas veicināšanas projekts “Grāmatu starts”, piepulcinot dalībnieku lokam arvien jaunas bibliotēkas un pašus mazākos lasītājus – trīsgadniekus un četrgadniekus. 

Pēc Biedrības ierosinājuma 2018. gadā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldekultūras pieminekļu sarakstā iekļāva arhitekta Gunāra Birkerta projektēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku. 

Pagājušā gadā sadarbībā ar Latvijas arhitektu biroju “Gaiss”, uzņēmumu “Latvijas Finieris”un mākslinieci Rūtu Briedi tapis LNB Bērnu literatūras centra pilnveides projekts, kas tiks realizēts šogad. 

2018. gadā Biedrība sniedza atbalstu Nacionālās enciklopēdijas “Latvija”  sagatavošanā un papildu tirāžās izdošanā, uzsāka darbu pie Marinas Kosteņeckas atmiņu krājuma veidošanas un radīja triloģijas “The Glass Mountain” e-grāmatas versiju, kas pieejama amazon.com.

Ar Biedrības starpniecību Latvijās bibliotēkās nonākuši mākslas izdevumi, grāmatas un Lattelecom ziedotie datori. 

Veiksmīgi darbojusies Biedrības izveidotā un 2017. gadā Gaismas pils 1. stāvā atklātā LNB Draugu telpa – vieta grāmatām, suvenīriem, domubiedru tikšanās reizēm un pasākumiem. Katrs pirkums tajā ir atbalsts LNB un Biedrības projektiem. 

Kopsapulces laikā Biedrības valdē pārvēlēta Undīne Būde un Tadeušs Surgofts, valdē ievēlēta arī Inese Zandere. Par rezerves valdes locekli apstiprināta Rūta Briede. Biedrības valdē turpinās darboties Jānis Dripe, Dzintra Dzene, Irīna Pīgozne, Karina Pētersone,Vita Jermoloviča,Olita Rozenberga. Valde uz sēdēm sanāk vienu reizi mēnesī.

Paldies biedrības biedriem par atsaucību un atbalstu!

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mūsu draugi un sadarbības partneri