Aicina uz tikšanos ar Marinu Kosteņecku un Daini Īvānu Tautas Frontes muzejā

8. novembrī plkst. 17.00 Latvijas  Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas Frontes muzeja nodaļa rīko tikšanos ar rakstnieci Marinu Kosteņecku un publicistu Daini Īvānu. Pasākums notiks LNVM Tautas Frontes muzeja nodaļas telpās 1. stāvā, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā. Aicināts ikviens interesents!

Saruna būs par tikko klajā laisto Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts”,radošo personību dzīvesstāstiem laikmeta griežos, lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos un šodienas Latviju.

Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. “Mans XX gadsimts” līdzautors ir Georgs Stražnovs, grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks. 

Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Latvijas Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija ļoti cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu - neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīvesstāstam ir īpaša vērtība.

Dainis Īvāns – žurnālists, politiķis un sabiedriskais darbinieks, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs, kura vārds un darbība nesaraujami saistās ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, Atmodas laiku, Latvijas Tautas fronti, Baltijas ceļu. Marina Kosteņecka Daini Īvānu reiz nodēvējusi par ceļabiedru šai dzīvē, kur kopā ir dzerts no viena biķera. Savukārt Dainis Īvāns par atmiņu krājumu „Mans XX gadsimts“ saka: „Marinas Kosteņeckas dzīve šeit atklājas kā uz delnas. Valdzina patiesības un atklātības spēks neatkarīgi no tā, vai lasītājam šie vārdi un šai acumirklī liekas vissvarīgākie, visvajadzīgākie. Bet – ja ne šodien, tad rīt vai parīt noteikti.“

Rīkojot tikšanos ar Marinu Kosteņecku un Daini Īvānu, LNB Atbalsta biedrība un LNVM Tautas Frontes muzeja nodaļa dod iespēju ikvienam interesentam dzirdēt dokumentālus stāstus no mūsu laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem, kam bijusi nozīmīga loma valsts liktenī. 

Atmiņu krājuma „Mans XX gadsimts“ izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, Baltic International Bank,  “Kalēju biedrība”, Latvijas Gāze, Rīgas dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Mūsu draugi un sadarbības partneri