Jaunumi

Bibliotēkas aicinātas pieteikties projektā "Grāmatu starts"

Atvadīšanās no Alfona Kalna

19. jūlijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā notika Alfonam Kalnam veltīts piemiņas brīdis.

Tajā pašā dienā Toronto Svētā Jāņa baznīcā mūžībā tika izvadīts Alfons Kalns. Vienlaicīgi Rīgā, LNB, notika Alfona Kalna piemiņas brīdis.

Alfons Kalns  dzimis 1931. gadā Annas pagastā, Alūksnes novadā. Viņa mūža lielākā daļa ir aizritējusi Toronto apkaimē Kanādā, taču domas un darbi allaž bijusi saistīti ar Latviju. Augsti kvalificēts elektroinženieris kļuva arī par Latvijas atdzimšanas gaismas avotu.

Saņemts ziedojums no Ineses Paklones

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība saņēmusi skaistu dāvinājumu Latvijas reģionu un novadu bibliotēkām no autores un ziedotājas Ineses Paklones: Ineses Paklones grāmatu bērniem “Okeāns un tuksnesis” (150 eksemplārus) un Mihaela de Koka un Kristīnes Ārstenas grāmatu “Kā vecmamma vislaik samazinājās” (150 eksemplārus), kuru no nīderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone. Ar LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma starpniecību LNB Atbalsta biedrība grāmatu 300 eksemplārus dāvina Latvijas reģionu un novadu bibliotēkām. 

Aicina atsaukties plakātu autoru mantiniekus

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība lūdz atsaukties plakātu autoru mantiniekus, lai saņemtu piekrišanu darbu izmantošanai LNB suvenīru veikala plakātu un pastkaršu kolekcijā. Ja jums ir zināmi zemāk minēto autoru mantinieku kontakti, lūdzu, sazinieties ar mums līdz šī gada 15. jūnijam, rakstot uz e-pastu gaisma@gaisma.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 26565471!

1. Vilis Krūmiņš. VI dziesmu svētku plakāts, 1926. gads.

Lapas

Mūsu draugi un sadarbības partneri