Seminārs bibliotekāriem par lasīšanas veicināšanas projektiem

6. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē LNB Bērnu literatūras centrs un LNB Atbalsta biedrība organizēja semināru “No grāmatu starta līdz mediju informācijpratībai bibliotēkās”, kur viesojās bibliotekāri no visas Latvijas, lai dalītos pieredzē un attīstītu jaunas idejas lasīšanas veicināšanā. Tika sniegta informācija par projektiem “Grāmatu starts” un “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Seminārā piedalījas arī Zviedrijas medijpratības eksperte, skolu bibliotēku koordinatore un lektore Sofija Malmberga

“Grāmatu starts” ir lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem. Tā aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku, iepazīstina ar aizraujošo grāmatu pasauli un rosina lasīt visai ģimenei kopā. To izstrādājis LNB Bērnu literatūras centrs. Ar LNB Atbalsta biedrības palīdzību no 2013. gada līdz 2016. gadam to realizējušas 28 Latvijas bibliotēkas, iesaistot 1170 bērnus un viņu vecākus. 2017. gadā programmu uzsākušas vēl 47 Latvijas bibliotēkas.

Seminārā par "Grāmatu starts" ieguvumiem stāstīja LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Par programmas pirmsākumiem un par to, kā rosināt bērnu un vecāku kopīgu grāmatu lasīšanu, runāja viena no programmas metodikas autorēm Sarmīte Galsa no LNB Bērnu literatūras centra. Ar projekta īstenošanas pieredzi dalījās Solvita Lībere no Gulbenes bērnu bibliotēkas, Zane Cīrule no Baložu pilsētas bibliotēkas un Inta Strazdiņa no Jelgavas novada Sesavas pagasta bibliotēkas.

LNB Bērnu literatūras centra uzsāktās valsts mēroga lasīšanas aktivitātes “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, celt lasīšanas prestižu bērnu skatījumā. Sacensībā piedalās 180 Latvijas skolas un bibliotēkas. Pirmās kārtas konkursos jau iesaistījušies vairāk nekā 6 tūkstoši skolēnu no 5. un 6. klasēm.

Par iniciatīvas “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” norisi stāstīja LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova. Seminārā piedalījās reģionālie kuratori, kuri dalījās savās atziņās par jauno sensacionālo lasīšanas vilni un iepazīstināja ar sacensības kvalitatīvas norises paņēmieniem.

 

Foto: Kristīne Ozola

1
2
3
4
5
6
7
8

Mūsu draugi un sadarbības partneri